Commit 7f12124b authored by Benoit Lavenier's avatar Benoit Lavenier

Merge branch 'patch-2' into 'master'

tweak translations and some missing strings

See merge request clients/cesium-grp/cesium!564
parents 934be424 6340c523
......@@ -3,7 +3,7 @@
"CATEGORY": "Categorie",
"CATEGORIES": "Categorieën",
"CATEGORY_SEARCH_HELP": "Zoeken",
"LAST_MODIFICATION_DATE": "Vernieuws op ",
"LAST_MODIFICATION_DATE": "Vernieuwd op ",
"SUBMIT_BY": "Ingediend door",
"BTN_PUBLISH": "Publiceren",
"BTN_PICTURE_DELETE": "Wissen",
......@@ -18,14 +18,14 @@
}
},
"MENU": {
"REGISTRY": "Ondernemingen",
"REGISTRY": "Pagina's",
"USER_PROFILE": "Mijn profiel",
"MESSAGES": "Berichten"
},
"ACCOUNT": {
"NEW": {
"ORGANIZATION_ACCOUNT": "Ondernemingsrekening",
"ORGANIZATION_ACCOUNT_HELP": "Als je een onderneming, vereniging etc. vertegenwoordigd.<br/>Deze rekening zal geen dividend créeren."
"ORGANIZATION_ACCOUNT_HELP": "Als je een onderneming, vereniging etc. vertegenwoordigt.<br/>Deze rekening zal geen dividend créeren."
},
"EVENT": {
"MEMBER_WITHOUT_PROFILE": "Vul <a ui-sref=\"app.edit_profile\"je gebruikersprofiel</a> in om sneller een certificering te verkrijgen. Leden zullen een verfifieerbare identiteit eerder vertrouwen."
......@@ -33,7 +33,7 @@
},
"COMMENTS": {
"DIVIDER": "Commentaren",
"SHOW_MORE_COMMENTS": "Toon eerder commentaren",
"SHOW_MORE_COMMENTS": "Toon eerdere commentaren",
"COMMENT_HELP": "Jouw commentaar, vraag...",
"COMMENT_HELP_REPLY_TO": "Jouw antwoord...",
"BTN_SEND": "Verzenden",
......@@ -102,7 +102,7 @@
"USER_NOT_RECIPIENT": "Je bent niet de geadresseerde van dit bericht: het kan niet gelezen worden.",
"NOT_AUTHENTICATED_MESSAGE": "De authenticiteit van het bericht is onduidelijk of de inhoud is gecorrumpeerd.",
"REMOVE_MESSAGE_FAILED": "Kan bericht niet wissen.",
"MESSAGE_CONTENT_TOO_LONG": "Waarde te land (max {{maxLength}} characters).",
"MESSAGE_CONTENT_TOO_LONG": "Waarde te lang (max {{maxLength}} characters).",
"MARK_AS_READ_FAILED": "Kan bericht niet als gelezen markeren.",
"LOAD_NOTIFICATIONS_FAILED": "Kan niet alle berichtnotificaties laden.",
"REMOVE_All_MESSAGES_FAILED": "Kan niet alle berichten wissen.",
......@@ -222,14 +222,14 @@
"ENABLE_CERT_RECEIVED": "Bericht bij validatie van <b>ontvangen certificaties</b>?"
},
"CONFIRM": {
"ASK_ENABLE_TITLE": "Nieuwe functies",
"ASK_ENABLE": "Er zijn nieuwe functies beschikbaar: <ul><li>&nbsp;&nbsp;<b><i class=\"icon ion-person\"></i> Profile Cesium+</b>;<li>&nbsp;&nbsp;<b><i class=\"icon ion-android-notifcaitions\"></i> Notifications</b>;<li>&nbsp;&nbsp;<b><i class=\"icon ion-email\"></i> Privé berichten</b>.</ul><br/>Deze zijn <b>uitgeschakeld</b> in je instellingen.<br/><br/>Wil je deze functies <b>inschakelen</b>?"
"ASK_ENABLE_TITLE": "Optionele functies",
"ASK_ENABLE": "Cesium+ is <b>uitgeschakeld</b> waardoor deze functies niet beschikbaar zijn: <ul><li>&nbsp;&nbsp;<b><i class=\"icon ion-person\"></i> Gebruikersprofielen</b>;<li>&nbsp;&nbsp;<b><i class=\"icon ion-android-notifcaitions\"></i> Notificaties</b>;<li>&nbsp;&nbsp;<b><i class=\"icon ion-email\"></i> Privéberichten</b>.</ul><br/><br/>Wil je deze functies <b>inschakelen</b>?"
}
},
"EVENT": {
"NODE_STARTED": "Je knoop ES API <b>{{params[0]}}</b> is UP",
"NODE_BMA_DOWN": "Knooppunt <b>{{params[0]}}:{{params[1]}}</b> (gebruikt door je ES API) is <b>onbereikbaar</b>.",
"NODE_BMA_UP": "Knooppunt <b>{{p0}}:{{params[1]}}</b> is weer onbereikbaar.",
"NODE_BMA_UP": "Knooppunt <b>{{p0}}:{{params[1]}}</b> is weer bereikbaar.",
"MEMBER_JOIN": "Je bent nu <b>lid</b> van valuta <b>{{params[0]}}</b>!",
"MEMBER_LEAVE": "Je bent <b>geen lid meer</b> van valuta <b>{{params[0]}}</b>!",
"MEMBER_ACTIVE": "Je lidmaatschap bij <b>{{params[0]}}</b> is met <b>succes verlengd</b>.",
......@@ -245,5 +245,12 @@
"NEW_REPLY_COMMENT": "<span ng-class=\"{'gray': !notification.uid, 'positive':notification.uid }\"><i class=\"icon\" ng-class=\"{'ion-person': notification.uid, 'ion-key': !notification.uid}\"></i>&thinsp;{{name||uid||params[1]}}</span> hheeft gereageerd op jouw commentaar op referentie: <b>{{params[2]}}</b>",
"UPDATE_REPLY_COMMENT": "<span ng-class=\"{'gray': !notification.uid, 'positive':notification.uid }\"><i class=\"icon\" ng-class=\"{'ion-person': notification.uid, 'ion-key': !notification.uid}\"></i>&thinsp;{{name||uid||params[1]}}</span> heeft zijn/haar reactie op jouw commentaar bewerkt, op referentie: <b>{{params[2]}}</b>"
}
},
"CONFIRM": {
"ES_USE_FALLBACK_NODE": "Knooppunt <b>{{old}}</b> onbereikbaar of ongeldig adres.<br/><br/>Tijdelijk knooppunt <b>{{new}}</b> gebruiken?"
},
"ERROR": {
"ES_CONNECTION_ERROR": "Knooppunt <b>{{server}}</b> onbereikbaar of ongeldig adres.<br/><br/>Cesium zal verder weken, <b>zonder de Cesium+ uitbreiding</b> (gebruikersprofielens, privéberichten, kaarten en grafieken).<br/><br/>Controleer je internetverbinding, of verander je knooppunt in <a class=\"positive\" ng-click=\"doQuickFix('settings')\">instellingen</a>.",
"ES_MAX_UPLOAD_BODY_SIZE": "De hoveelheid te verzenden gegevens is overschrijdt de serverlimiet.<br/><br/>Probeer het nogmaals na, bijvoorbeeld, het wissen foto's."
}
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment