Commit 436be1cc authored by Benoit Lavenier's avatar Benoit Lavenier

Merge branch 'patch-9' into 'master'

Licence en langue espéranto + correction de la version FR (règle de distance ligne 55)

See merge request !581
parents b965bb4c 91f800ce
Pipeline #6184 passed with stages
in 5 minutes and 49 seconds
Licencc Ğ1 - v0.2.9
===================
:dato: 2017-04-04 12:59
:modifita: 2019-07-14 12:00
**Licenco de la mono kaj promeso de respondeco.**
Ĉiu atestado de nova membro de Ğ1 devas antaŭe akompaniĝi per transdono de tiu ĉi licenco de la mono Ğ1, pri kiu la atestanto devas certiĝi, ke ĝi estis studita, komprenita kaj akceptita de la persono, kiu estos atestita.
Ĉiu okazo de renkontiĝo rilate al Ğ1 devus akompaniĝi per transdono de tiu ĉi licenco, kiu povas esti laŭte legata, kaj transdonita ĉiamaniere.
Reto de Fido Ğ1 (RdF Ğ1)
------------------------------
**Averto :** Atesti ne estas nur certiĝi, ke vi renkontis la personon, tio estas certigi al la komunumo Ğ1, ke vi sufiĉe bone konas la atestitan personon, kaj ke vi tiel scipovos facile kontakti lin/ŝin, kaj kapablos malkovri duoblan konton kreitan de persono atestita de vi mem, aŭ alitipajn problemojn (malapero...), farante komparajn kontrolojn, kiuj eventuale ebligos elmontri la problemon.
**Ege rekomendindaj konsiloj**
Bone koni personon supozigas, ke vi scipovas kontakti lin/ŝin per pluraj rimedoj malsamaj (fizika, elektronika, alitipa...), sed ankaŭ ke vi konas plurajn personojn, kiuj konas lin/ŝin same bone, kaj kiuj ankaŭ scipovas kontakti lin/ŝin simile. Aparte se vi ne bone konas neniun el ties aliaj atestantoj, tio estas forta indiko, ke vi ne bone konas la personon, kaj tia atestaĵo ekas signalon al la tuta komunumo Ğ1. Kaze de nesufiĉa kono, necesas nepre ne atesti.
Neniam atestu sola, sed akompanata de almenaŭ unu alia membro de la RdF Ğ1 por eviti ĉian manipulan eraron. Kaze de eraro, tuj avertu aliajn membrojn de la RdF Ğ1.
Antaŭ ĉiu atestado, ne forgesu kontroli, ĉu tiu konto (ĉu ĝi estas validigota aŭ jam membro) jam ricevis unu aŭ plurajn atestaĵojn. Laŭnecese petu informojn por konkakti tiujn aliajn atestantojn por kune kontroli, ke vi bone konas la personon, kiu kreis la novan konton, kaj ankaŭ ties publikan ŝlosilon.
Kontrolu ke la atestoto bone regas sian konton: bona rimedo por kontroli tion estas sendi kelkajn Ğ1 al la celata konto, kaj poste peti resendon al via propra konto. Tio certigas, ke la atestoto bone regas sian privatan ŝlosilon.
Kontrolu ke viaj kontaktoj bone studis kaj komprenis la licencon Ğ1 ĝisdatan.
Se vi ekkonscias, ke efektiva aŭ ebla atestanto de la koncernata konto ne konas la koncernatan personon, tuj avertu fakulojn pri la temo inter viaj konatoj de la RdF Ğ1, por ke la valid-procezo estu kontrolita de la RdF Ğ1.
Kiam vi estas membro de la RdF Ğ1, kaj ke vi estas atestonta novan konton:
**Vi certiĝis:**
1°) ke vi sufiĉe bone konas (ne nur "vide" konas) la personon, kiu deklaras regi tiun publikan ŝlosilon (novan konton). Vidu la ĉi-suprajn ege rekomendindajn konsilojn por certiĝi "bone koni".
2°) ke vi persone kontrolis kun li/ŝi, ke temas ja pri tiu publika ŝlosilo, kiun vi estas atestonta (vidu ĉi-suprajn konsilojn).
3°) ke vi bone kontrolis kun la koncernata persono, ke li/ŝi ja kreis sian Duniter-dokumenton pri konto-nuligo, kiu laŭbezone ebligos al li/ŝi malaktivigi sian membro-statuson (kaze de konto-ŝtelo, ID-ŝanĝo, erare kreita konto, ktp.).
4a°) ke vi fizike renkontis la personon por certiĝi, ke ja lin/ŝin vi bone konas, kaj ke ja li/ŝi uzas tiun publikan ŝlosilon.
4b°) aŭ ke vi distance kontrolis la ligon persono/publik-ŝlosilo kontaktante la personon per pluraj komunikiloj malsamaj, kiel paper-poŝto + sociaj retoj + forumo + retpoŝto + video-konferenco + telefono (rekoni la voĉon). Ĉar se oni povas fiuzi retadreson aŭ forum-konton, estos multe pli malfacile fiuzi kvar malsamajn komunikilojn, kaj imiti la aspekton (vidan) kaj plie la voĉon de la persono.
La 4a°) tamen preferindas al la 4b°), dum la punktoj 1°) 2°) kaj 3°) estas antaŭ ĉio nepraj.
**Resumitaj reguloj de la RdF:**
Ĉiu membro havas rezervon da 100 eblaj atestaĵoj, kiujn li/ŝi povas sendi nur po 1 ĉiun 5-an tagon.
Valida 2 monatojn, atestaĵo por nova membro estas definitive aprobita nur se la atestito havas almenaŭ 4 aliajn atestaĵojn fine de tiuj 2 monatoj, alie la enir-procezo devos esti rekomencita.
Por fariĝi nova membro de la RdF Ğ1, necesas do akiri 5 atestaĵojn kaj troviĝi je distanco <= 5 paŝoj de 80% el la referencaj membroj de la RdF.
Membro de la RdF Ğ1 estas referenca membro, kiam li/ŝi ricevis kaj sendis almenaŭ Y[N] atestaĵojn, kie N estas la nombro de membroj de la RdF kaj Y[N] = plafono N^(1/5). Ekzemploj:
* por 1024 < N ≤ 3125 oni havas Y[N] = 5
* por 7776 < N ≤ 16807 oni havas Y[N] = 7
* por 59049 < N ≤ 100 000 oni havas Y[N] = 10
Ekde kiam la nova membro partoprenas en la RdF Ğ1, ties atestaĵoj restas validaj 2 jarojn.
Por resti membro necesas redoni regule sian konsenton per sia privata ŝlosilo (ĉiun 12-an monaton) kaj certiĝi daŭre havi almenaŭ 5 atestaĵojn validajn post la 2 jaroj.
Mono Ğ1
----------
Ğ1 produktiĝas per Universala Dividendo (UD) por ĉiu homa estaĵo membro de la Reto de Fido Ğ1, laŭ la formo:
* po 1 UD por ĉiu persono ĉiutage
**Kodo de la mono Ğ1**
La sumo en Ğ1 de la UD samas ĉiutage ĝis la venonta ekvinokso, kiam la UD estos tiam revalorigita laŭ la formulo (kun 1 tago = 86 400 sekundoj):
* UDtago(sekvanta ekvinokso) = UDtago(ekvinokso) + c² (M/N)(ekvinokso) / (182,625 tagoj)
kun kiel parametroj:
* c = 4,88% / ekvinokso
* UD(0) = 10,00 Ğ1
kaj kiel variabloj:
* *M* la ĉioma mona maso je ekvinokso
* *N* la nombro de membroj je ekvinokso
Programoj Ğ1 kaj licenco Ğ1
--------------------------
La programoj Ğ1 ebligantaj al la uzantoj mastrumi ties uzon de Ğ1 devas transdoni tiun licencon kun la programo, kaj ankaŭ la aron de la teknikaj parametroj de la mono Ğ1 kaj de la RdF Ğ1, kiu estas enskribita en la bloko 0 de Ğ1. Programo, kiu ne konformiĝus al tiuj devigoj de la licenco, ne estus kongrua kun Ğ1.
Por pli da precizigoj pri la teknikaj detaloj, eblas rekte konsulti la kodon de Duniter, kiu estas libera programo, kaj ankaŭ la datenojn de la blokĉeno Ğ1 ekhavante ĝin tra ekzemplero (aŭ nodo) Duniter Ğ1.
Pli da informoj ĉe la retejo de la teamo Duniter https://www.duniter.org
\ No newline at end of file
Licenco Ğ1 - v0.2.9
===================
:dato: 2017-04-04 12:59
:modifita: 2019-07-14 12:00
**Licenco de la mono kaj promeso de respondeco.**
Ĉiu atestado de nova membro de Ğ1 devas antaŭe akompaniĝi per transdono de tiu ĉi licenco de la mono Ğ1, pri kiu la atestanto devas certiĝi, ke ĝi estis studita, komprenita kaj akceptita de la persono, kiu estos atestita.
Ĉiu okazo de renkontiĝo rilate al Ğ1 devus akompaniĝi per transdono de tiu ĉi licenco, kiu povas esti laŭte legata, kaj transdonita ĉiamaniere.
Reto de Fido Ğ1 (RdF Ğ1)
------------------------------
**Averto:** Atesti ne estas nur certiĝi, ke vi renkontis la personon, tio estas certigi al la komunumo Ğ1, ke vi sufiĉe bone konas la atestitan personon, kaj ke vi tiel scipovos facile kontakti lin/ŝin, kaj kapablos malkovri duoblan konton kreitan de persono atestita de vi mem, aŭ alitipajn problemojn (malapero...), farante komparajn kontrolojn, kiuj eventuale ebligos elmontri la problemon.
**Ege rekomendindaj konsiloj**
Bone koni personon supozigas, ke vi scipovas kontakti lin/ŝin per pluraj rimedoj malsamaj (fizika, elektronika, alitipa...), sed ankaŭ ke vi konas plurajn personojn, kiuj konas lin/ŝin same bone, kaj kiuj ankaŭ scipovas kontakti lin/ŝin simile. Aparte se vi ne bone konas neniun el ties aliaj atestantoj, tio estas forta indiko, ke vi ne bone konas la personon, kaj tia atestaĵo ekas signalon al la tuta komunumo Ğ1. Kaze de nesufiĉa kono, necesas nepre ne atesti.
Neniam atestu sola, sed akompanata de almenaŭ unu alia membro de la RdF Ğ1 por eviti ĉian manipulan eraron. Kaze de eraro, tuj avertu aliajn membrojn de la RdF Ğ1.
Antaŭ ĉiu atestado, ne forgesu kontroli, ĉu tiu konto (ĉu ĝi estas validigota aŭ jam membro) jam ricevis unu aŭ plurajn atestaĵojn. Laŭnecese petu informojn por konkakti tiujn aliajn atestantojn por kune kontroli, ke vi bone konas la personon, kiu kreis la novan konton, kaj ankaŭ ties publikan ŝlosilon.
Kontrolu ke la atestoto bone regas sian konton: bona rimedo por kontroli tion estas sendi kelkajn Ğ1 al la celata konto, kaj poste peti resendon al via propra konto. Tio certigas, ke la atestoto bone regas sian privatan ŝlosilon.
Kontrolu ke viaj kontaktoj bone studis kaj komprenis la licencon Ğ1 ĝisdatan.
Se vi ekkonscias, ke efektiva aŭ ebla atestanto de la koncernata konto ne konas la koncernatan personon, tuj avertu fakulojn pri la temo inter viaj konatoj de la RdF Ğ1, por ke la valid-procezo estu kontrolita de la RdF Ğ1.
Kiam vi estas membro de la RdF Ğ1, kaj ke vi estas atestonta novan konton:
**Vi certiĝis:**
1°) ke vi sufiĉe bone konas (ne nur "vide" konas) la personon, kiu deklaras regi tiun publikan ŝlosilon (novan konton). Vidu la ĉi-suprajn ege rekomendindajn konsilojn por certiĝi "bone koni".
2°) ke vi persone kontrolis kun li/ŝi, ke temas ja pri tiu publika ŝlosilo, kiun vi estas atestonta (vidu ĉi-suprajn konsilojn).
3°) ke vi bone kontrolis kun la koncernata persono, ke li/ŝi ja kreis sian Duniter-dokumenton pri konto-nuligo, kiu laŭbezone ebligos al li/ŝi malaktivigi sian membro-statuson (kaze de konto-ŝtelo, ID-ŝanĝo, erare kreita konto, ktp.).
4a°) ke vi fizike renkontis la personon por certiĝi, ke ja lin/ŝin vi bone konas, kaj ke ja li/ŝi uzas tiun publikan ŝlosilon.
4b°) aŭ ke vi distance kontrolis la ligon persono/publik-ŝlosilo kontaktante la personon per pluraj komunikiloj malsamaj, kiel paper-poŝto + sociaj retoj + forumo + retpoŝto + video-konferenco + telefono (rekoni la voĉon). Ĉar se oni povas fiuzi retadreson aŭ forum-konton, estos multe pli malfacile fiuzi kvar malsamajn komunikilojn, kaj imiti la aspekton (vidan) kaj plie la voĉon de la persono.
La 4a°) tamen preferindas al la 4b°), dum la punktoj 1°) 2°) kaj 3°) estas antaŭ ĉio nepraj.
**Resumitaj reguloj de la RdF:**
Ĉiu membro havas rezervon da 100 eblaj atestaĵoj, kiujn li/ŝi povas sendi nur po unu ĉiun kvinan tagon.
Valida 2 monatojn, atestaĵo por nova membro estas definitive aprobita nur se la atestito havas almenaŭ 4 aliajn atestaĵojn fine de tiuj 2 monatoj, alie la enir-procezo devos esti rekomencita.
Por fariĝi nova membro de la RdF Ğ1, necesas do akiri 5 atestaĵojn kaj troviĝi je distanco <= 5 paŝoj de 80% el la referencaj membroj de la RdF.
Membro de la RdF Ğ1 estas referenca membro, kiam li/ŝi ricevis kaj sendis almenaŭ Y[N] atestaĵojn, kie N estas la nombro de membroj de la RdF kaj Y[N] = plafono N^(1/5). Ekzemploj:
* por 1024 < N ≤ 3125 oni havas Y[N] = 5
* por 7776 < N ≤ 16807 oni havas Y[N] = 7
* por 59049 < N ≤ 100 000 oni havas Y[N] = 10
Ekde kiam la nova membro partoprenas en la RdF Ğ1, ties atestaĵoj restas validaj 2 jarojn.
Por resti membro necesas redoni regule sian konsenton per sia privata ŝlosilo (ĉiun 12-an monaton) kaj certiĝi daŭre havi almenaŭ 5 atestaĵojn validajn post la 2 jaroj.
Mono Ğ1
----------
Ğ1 produktiĝas per Universala Dividendo (UD) por ĉiu homa estaĵo membro de la Reto de Fido Ğ1, laŭ la formo:
* po 1 UD por ĉiu persono ĉiutage
**Kodo de la mono Ğ1**
La sumo en Ğ1 de la UD samas ĉiutage ĝis la venonta ekvinokso, kiam la UD estos tiam revalorigita laŭ la formulo (kun 1 tago = 86 400 sekundoj):
* UDtago(sekvanta ekvinokso) = UDtago(ekvinokso) + c² (M/N)(ekvinokso) / (182,625 tagoj)
kun kiel parametroj:
* c = 4,88% / ekvinokso
* UD(0) = 10,00 Ğ1
kaj kiel variabloj:
* *M* la ĉioma mona maso je ekvinokso
* *N* la nombro de membroj je ekvinokso
Programoj Ğ1 kaj licenco Ğ1
--------------------------
La programoj Ğ1 ebligantaj al la uzantoj mastrumi ties uzon de Ğ1 devas transdoni tiun licencon kun la programo, kaj ankaŭ la aron de la teknikaj parametroj de la mono Ğ1 kaj de la RdF Ğ1, kiu estas enskribita en la bloko 0 de Ğ1. Programo, kiu ne konformiĝus al tiuj devigoj de la licenco, ne estus kongrua kun Ğ1.
Por pli da precizigoj pri la teknikaj detaloj, eblas rekte konsulti la kodon de Duniter, kiu estas libera programo, kaj ankaŭ la datenojn de la blokĉeno Ğ1 ekhavante ĝin tra ekzemplero (aŭ nodo) Duniter Ğ1.
Pli da informoj ĉe la retejo de la teamo Duniter https://www.duniter.org
Licence Ğ1 - v0.2.9
===================
:date: 2017-04-04 12:59
:modifié: 2019-07-14 12:00
**Licence de la monnaie et engagement de responsabilité.**
Toute opération de certification d'un nouveau membre de Ğ1 doit préalablement s'accompagner de la transmission de cette licence de la monnaie Ğ1 dont le certificateur doit s'assurer qu'elle a été étudiée, comprise et acceptée par la personne qui sera certifiée.
Tout événement de rencontre concernant Ğ1 devrait s'accompagner de la transmission de cette licence, qui peut être lue à haute voix, et transmise par tout moyen.
Toile de confiance Ğ1 (TdC Ğ1)
------------------------------
**Avertissement :** Certifier n'est pas uniquement s'assurer que vous avez rencontré la personne, c'est assurer à la communauté Ğ1 que vous connaissez suffisamment bien la personne certifiée et que vous saurez ainsi la contacter facilement, et être en mesure de repérer un double compte effectué par une personne certifiée par vous-même, ou d'autres types de problèmes (disparition...), en effectuant des recoupements qui permettront de révéler le problème le cas échéant.
**Conseils fortement recommandés**
Bien connaître une personne suppose que vous êtes en mesure de la contacter par plusieurs moyens différents (physique, électronique, autre...) mais aussi que vous connaissez aussi plusieurs personnes qui la connaissent tout aussi bien et sont donc aussi en mesure de la contacter de même. Notamment si vous ne connaissez pas bien aucun de ses autres certificateurs c'est une indication forte que vous ne connaissez pas bien la personne et une certification de ce type déclenche une alerte vers toute la communauté Ğ1. En cas de connaissance insuffisante il convient de ne surtout pas certifier.
Ne certifiez jamais seul, mais accompagné d'au moins un autre membre de la TdC Ğ1 afin d'éviter toute erreur de manipulation. En cas d'erreur, prévenez immédiatement d'autres membres de la TdC Ğ1.
Avant toute certification, assurez vous de vérifier si son compte (qu'il soit en cours de validation ou déjà membre) a déjà reçu une ou plusieurs certifications. Le cas échéant demandez des informations pour entrer en contact avec ces autres certificateurs afin de vérifier ensemble que vous connaissez bien la personne concernée par la création du nouveau compte, ainsi que la clé publique correspondante.
Vérifiez que le futur certifié maîtrise bien son compte : un bon moyen de vérifier cela est de transférer quelques Ğ1 vers le compte cible, et de demander ensuite un renvoi vers votre propre compte, cela assure de la bonne maîtrise par le futur certifié de sa clé privée.
Vérifiez que vos contacts ont bien étudié et compris la licence Ğ1 à jour.
Si vous vous rendez compte qu'un certificateur effectif ou potentiel du compte concerné ne connaît pas la personne concernée, alertez immédiatement des experts du sujet au sein de vos connaissance de la TdC Ğ1, afin que la procédure de validation soit vérifiée par la TdC Ğ1.
Lorsque vous êtes membre de la TdC Ğ1 et que vous vous apprêtez à certifier un nouveau compte :
**Vous êtes vous assuré :**
1°) De suffisamment bien connaître (pas seulement de la connaître "de visu") la personne qui déclare gérer cette clé publique (nouveau compte). Voir les conseils fortement recommandés ci-dessus pour s'assurer de "bien connaître".
2°) D'avoir personnellement vérifié avec elle qu'il s'agit bien de cette clé publique que vous vous apprêtez à certifier (voir conseils ci-dessus).
3°) D'avoir bien vérifié avec la personne concernée qu'elle a bien généré son document Duniter de révocation de compte qui lui permettra le cas échéant de pouvoir désactiver son statut de membre (cas d'un vol de compte, d'un changement de ID, d'un compte créé à tort etc.).
4a°) De rencontrer la personne physiquement pour vous assurer que c'est bien elle que vous connaissez bien et qui gère cette clé publique.
4b°) Ou bien de vérifier à distance le lien personne / clé publique en contactant la personne par plusieurs moyens de communication différents, comme courrier papier + réseau social + forum + mail + vidéo conférence + téléphone (reconnaître la voix). Car si l'on peut pirater un compte mail ou un compte forum, il sera bien plus difficile d'imaginer pirater quatre moyens de communication distincts, et imiter l'apparence (vidéo) ainsi que la voix de la personne en plus.
Le 4a°) restant toutefois préférable au 4b°), tandis que les points 1°) 2°) et 3°) sont préalablement indispensables.
**Règles abrégées de la TdC :**
Chaque membre a un stock de 100 certifications possibles, qu'il ne peut émettre qu'au rythme de 1 certification / 5 jours.
Valable 2 mois, une certification pour un nouveau membre n'est définitivement adoptée que si le certifié possède au moins 4 autres certifications au bout de ces 2 mois, sinon le processus d'entrée devra être relancé.
Pour devenir un nouveau membre de la TdC Ğ1 il faut donc obtenir 5 certifications et se trouver à une distance <= 5 pas de 80% des membres référents de la TdC.
Un membre de la TdC Ğ1 est membre référent lorsqu'il a reçu et émis au moins Y[N] certifications où N est le nombre de membres de la TdC et Y[N] = plafond N^(1/5). Exemples :
* Pour 1024 < N ≤ 3125 on a Y[N] = 5
* Pour 7776 < N ≤ 16807 on a Y[N] = 7
* pour 59049 < N ≤ 100 000 on a Y[N] = 10
Une fois que le nouveau membre est partie prenante de la TdC Ğ1 ses certifications restent valables 2 ans.
Pour rester membre il faut renouveler son accord régulièrement avec sa clé privée (tous les 12 mois) et s'assurer d'avoir toujours au moins 5 certifications valides au delà des 2 ans.
Monnaie Ğ1
----------
Ğ1 se produit via un Dividende Universel (DU) pour tout être humain membre de la Toile de Confiance Ğ1, qui est de la forme :
* 1 DU par personne et par jour
**Code de la monnaie Ğ1**
Le montant en Ğ1 du DU est identique chaque jour jusqu'au prochain équinoxe où le DU sera alors réévalué selon la formule (avec 1 jour = 86 400 secondes) :
* DUjour(équinoxe suivant) = DUjour(équinoxe) + c² (M/N)(équinoxe) / (182,625 jours)
Avec comme paramètres :
* c = 4,88% / équinoxe
* DU(0) = 10,00 Ğ1
Et comme variables :
* *M* la masse monétaire totale à l'équinoxe
* *N* le nombre de membres à l'équinoxe
Logiciels Ğ1 et licence Ğ1
--------------------------
Les logiciels Ğ1 permettant aux utilisateurs de gérer leur utilisation de Ğ1 doivent transmettre cette licence avec le logiciel ainsi que l'ensemble des paramètres techniques de la monnaie Ğ1 et de la TdC Ğ1 qui sont inscrits dans le bloc 0 de Ğ1. Un logiciel qui ne remplirait pas ces obligations de la licence n'est pas compatible Ğ1.
Pour plus de précisions dans les détails techniques il est possible de consulter directement le code de Duniter qui est un logiciel libre ainsi que les données de la blockchain Ğ1 en la récupérant via une instance (ou nœud) Duniter Ğ1.
Plus d'informations sur le site de l'équipe Duniter https://www.duniter.org
\ No newline at end of file
Licence Ğ1 - v0.2.9
===================
:date: 2017-04-04 12:59
:modifié: 2019-07-14 12:00
**Licence de la monnaie et engagement de responsabilité.**
Toute opération de certification d'un nouveau membre de Ğ1 doit préalablement s'accompagner de la transmission de cette licence de la monnaie Ğ1 dont le certificateur doit s'assurer qu'elle a été étudiée, comprise et acceptée par la personne qui sera certifiée.
Tout événement de rencontre concernant Ğ1 devrait s'accompagner de la transmission de cette licence, qui peut être lue à haute voix, et transmise par tout moyen.
Toile de confiance Ğ1 (TdC Ğ1)
------------------------------
**Avertissement :** Certifier n'est pas uniquement s'assurer que vous avez rencontré la personne, c'est assurer à la communauté Ğ1 que vous connaissez suffisamment bien la personne certifiée et que vous saurez ainsi la contacter facilement, et être en mesure de repérer un double compte effectué par une personne certifiée par vous-même, ou d'autres types de problèmes (disparition...), en effectuant des recoupements qui permettront de révéler le problème le cas échéant.
**Conseils fortement recommandés**
Bien connaître une personne suppose que vous êtes en mesure de la contacter par plusieurs moyens différents (physique, électronique, autre...) mais aussi que vous connaissez aussi plusieurs personnes qui la connaissent tout aussi bien et sont donc aussi en mesure de la contacter de même. Notamment si vous ne connaissez pas bien aucun de ses autres certificateurs c'est une indication forte que vous ne connaissez pas bien la personne et une certification de ce type déclenche une alerte vers toute la communauté Ğ1. En cas de connaissance insuffisante il convient de ne surtout pas certifier.
Ne certifiez jamais seul, mais accompagné d'au moins un autre membre de la TdC Ğ1 afin d'éviter toute erreur de manipulation. En cas d'erreur, prévenez immédiatement d'autres membres de la TdC Ğ1.
Avant toute certification, assurez vous de vérifier si son compte (qu'il soit en cours de validation ou déjà membre) a déjà reçu une ou plusieurs certifications. Le cas échéant demandez des informations pour entrer en contact avec ces autres certificateurs afin de vérifier ensemble que vous connaissez bien la personne concernée par la création du nouveau compte, ainsi que la clé publique correspondante.
Vérifiez que le futur certifié maîtrise bien son compte : un bon moyen de vérifier cela est de transférer quelques Ğ1 vers le compte cible, et de demander ensuite un renvoi vers votre propre compte, cela assure de la bonne maîtrise par le futur certifié de sa clé privée.
Vérifiez que vos contacts ont bien étudié et compris la licence Ğ1 à jour.
Si vous vous rendez compte qu'un certificateur effectif ou potentiel du compte concerné ne connaît pas la personne concernée, alertez immédiatement des experts du sujet au sein de vos connaissance de la TdC Ğ1, afin que la procédure de validation soit vérifiée par la TdC Ğ1.
Lorsque vous êtes membre de la TdC Ğ1 et que vous vous apprêtez à certifier un nouveau compte :
**Vous êtes vous assuré :**
1°) De suffisamment bien connaître (pas seulement de la connaître "de visu") la personne qui déclare gérer cette clé publique (nouveau compte). Voir les conseils fortement recommandés ci-dessus pour s'assurer de "bien connaître".
2°) D'avoir personnellement vérifié avec elle qu'il s'agit bien de cette clé publique que vous vous apprêtez à certifier (voir conseils ci-dessus).
3°) D'avoir bien vérifié avec la personne concernée qu'elle a bien généré son document Duniter de révocation de compte qui lui permettra le cas échéant de pouvoir désactiver son statut de membre (cas d'un vol de compte, d'un changement de ID, d'un compte créé à tort etc.).
4a°) De rencontrer la personne physiquement pour vous assurer que c'est bien elle que vous connaissez bien et qui gère cette clé publique.
4b°) Ou bien de vérifier à distance le lien personne / clé publique en contactant la personne par plusieurs moyens de communication différents, comme courrier papier + réseau social + forum + mail + vidéo conférence + téléphone (reconnaître la voix). Car si l'on peut pirater un compte mail ou un compte forum, il sera bien plus difficile d'imaginer pirater quatre moyens de communication distincts, et imiter l'apparence (vidéo) ainsi que la voix de la personne en plus.
Le 4a°) restant toutefois préférable au 4b°), tandis que les points 1°) 2°) et 3°) sont préalablement indispensables.
**Règles abrégées de la TdC :**
Chaque membre a un stock de 100 certifications possibles, qu'il ne peut émettre qu'au rythme de 1 certification / 5 jours.
Valable 2 mois, une certification pour un nouveau membre n'est définitivement adoptée que si le certifié possède au moins 4 autres certifications au bout de ces 2 mois, sinon le processus d'entrée devra être relancé.
Pour devenir un nouveau membre de la TdC Ğ1 il faut donc obtenir 5 certifications et se trouver à une distance <= 5 pas de 80% des membres référents de la TdC.
Un membre de la TdC Ğ1 est membre référent lorsqu'il a reçu et émis au moins Y[N] certifications où N est le nombre de membres de la TdC et Y[N] = plafond N^(1/5). Exemples :
* Pour 1024 < N ≤ 3125 on a Y[N] = 5
* Pour 7776 < N ≤ 16807 on a Y[N] = 7
* pour 59049 < N ≤ 100 000 on a Y[N] = 10
Une fois que le nouveau membre est partie prenante de la TdC Ğ1 ses certifications restent valables 2 ans.
Pour rester membre il faut renouveler son accord régulièrement avec sa clé privée (tous les 12 mois) et s'assurer d'avoir toujours au moins 5 certifications valides au delà des 2 ans.
Monnaie Ğ1
----------
Ğ1 se produit via un Dividende Universel (DU) pour tout être humain membre de la Toile de Confiance Ğ1, qui est de la forme :
* 1 DU par personne et par jour
**Code de la monnaie Ğ1**
Le montant en Ğ1 du DU est identique chaque jour jusqu'au prochain équinoxe où le DU sera alors réévalué selon la formule (avec 1 jour = 86 400 secondes) :
* DUjour(équinoxe suivant) = DUjour(équinoxe) + c² (M/N)(équinoxe) / (182,625 jours)
Avec comme paramètres :
* c = 4,88% / équinoxe
* DU(0) = 10,00 Ğ1
Et comme variables :
* *M* la masse monétaire totale à l'équinoxe
* *N* le nombre de membres à l'équinoxe
Logiciels Ğ1 et licence Ğ1
--------------------------
Les logiciels Ğ1 permettant aux utilisateurs de gérer leur utilisation de Ğ1 doivent transmettre cette licence avec le logiciel ainsi que l'ensemble des paramètres techniques de la monnaie Ğ1 et de la TdC Ğ1 qui sont inscrits dans le bloc 0 de Ğ1. Un logiciel qui ne remplirait pas ces obligations de la licence n'est pas compatible Ğ1.
Pour plus de précisions dans les détails techniques il est possible de consulter directement le code de Duniter qui est un logiciel libre ainsi que les données de la blockchain Ğ1 en la récupérant via une instance (ou nœud) Duniter Ğ1.
Plus d'informations sur le site de l'équipe Duniter https://www.duniter.org
\ No newline at end of file
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment