Commit 619c583f authored by Benoit Lavenier's avatar Benoit Lavenier

Merge branch 'patch-13' into 'master'

Update locale-eo-EO.json => 2 corrections lignes 47 et 882

See merge request clients/cesium-grp/cesium!597
parents 8035e79b f6203f2f
Pipeline #7192 canceled with stages
in 4 minutes and 36 seconds
......@@ -44,7 +44,7 @@
"BTN_DOWNLOAD": "Elŝuti",
"BTN_DOWNLOAD_ACCOUNT_STATEMENT": "Elŝuti la konto-tabelon",
"BTN_MODIFY": "Modifi",
"CHOOSE_FILE": "Almetu vian dosieron <br/>aŭ klaku por selekti ĝin",
"CHOOSE_FILE": "Almetu vian dosieron <br/>aŭ klaku por elekti ĝin",
"DAYS": "tagoj",
"NO_ACCOUNT_QUESTION": "Ankoraŭ sen konto? Kreu ĝin senpage!",
"SEARCH_NO_RESULT": "Neniu rezulto trovita",
......@@ -879,7 +879,7 @@
"WALLET_SEND_NO_MONEY": "Efektivigi pagon per kelkaj klakoj.<br/>(Via saldo ankoraŭ ne permesas tion)",
"WALLET_OPTIONS": "Tiu ĉi butono ebligas aliri la <b>agojn pri aliĝo</b> kaj sekureco.<br/><br/>Ne forgesu okulumi al ĝi!",
"WALLET_RECEIVED_CERTS": "Afiŝiĝos ĉi tie la listo de la personoj, kiuj atestis vin.",
"WALLET_CERTIFY": "La butono <b>{{'WOT.BTN_SELECT_AND_CERTIFY'|translate}}</b> ebligas selekti identecon kaj atesti ĝin.<br/><br/>Nur uzantoj <b>jam membroj</b> povas atesti aliajn.",
"WALLET_CERTIFY": "La butono <b>{{'WOT.BTN_SELECT_AND_CERTIFY'|translate}}</b> ebligas elekti identecon kaj atesti ĝin.<br/><br/>Nur uzantoj <b>jam membroj</b> povas atesti aliajn.",
"WALLET_CERT_STOCK": "Via stoko da atestaĵoj (senditaj) estas limigita je <b>{{sigStock}} atestaĵoj</b>.<br/><br/>Tiu stoko plu evoluas laŭ la tempo, samtempe kiam la atestaĵoj malvalidiĝas.",
"MENU_BTN_TX_MEMBER": "La menuo <b>{{'MENU.TRANSACTIONS'|translate}}</b> ebligas konsulti vian konton, la liston de viaj spezoj, kaj sendi pagon.",
"MENU_BTN_TX": "Konsultu ĉi tie <b>la liston de viaj spezoj</b> kaj efektivigu novajn operaciojn.",
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment