Commit f20dd963 authored by Yves's avatar Yves

Fichier de langue dans en espéranto pour plugins\map\i18n

parent 1997601b
{
"MAP": {
"COMMON": {
"SEARCH_DOTS": "Traserĉi...",
"BTN_LOCALIZE_ME": "Lokalizi min"
},
"NETWORK": {
"LOOKUP": {
"BTN_MAP": "Mapo",
"BTN_MAP_HELP": "Malfermi la mapon pri nodoj"
},
"VIEW": {
"TITLE": "Mapo pri nodoj",
"LAYER": {
"MEMBER": "Membro-nodoj",
"MIRROR": "Spegul-nodoj",
"OFFLINE": "Nekonektitaj nodoj"
}
}
},
"WOT": {
"LOOKUP": {
"BTN_MAP": "Mapo",
"BTN_MAP_HELP": "Malfermi la mapon pri membroj"
},
"VIEW": {
"TITLE": "Mapo pri membroj",
"LAYER": {
"MEMBER": "<i class=\"icon ion-person positive\"></i> Membroj",
"PENDING": "<i class=\"icon ion-clock energized\"></i> Aliĝoj atendantaj",
"WALLET": "<i class=\"icon ion-card gray\"></i> Simplaj monujoj"
}
},
"ERROR": {
"LOAD_POSITION_FAILED": "Neeblas ricevi la lokojn afiŝotajn."
}
},
"REGISTRY": {
"LOOKUP": {
"BTN_MAP": "Mapo",
"BTN_MAP_HELP": "Malfermi la mapon pri paĝoj"
},
"VIEW": {
"TITLE": "Mapo pri paĝoj",
"LAYER": {
"SHOP": "<i class=\"icon ion-page-shop positive\"></i> Lokaj komercoj",
"COMPANY": "<i class=\"icon ion-page-company positive\"></i> Entreprenoj",
"ASSOCIATION": "<i class=\"icon ion-page-association energized\"></i> Asocioj",
"INSTITUTION": "<i class=\"icon ion-page-institution gray\"></i> Institucioj"
}
}
},
"PROFILE": {
"MARKER_HELP": "<b>Ŝovu-demetu</b> tiun ĉi markilon por <b>aktualigi<br/> vian lokon</b> sur la mapo, aŭ uzu la serĉo-butonon<br/>super la mapo."
},
"ERROR": {
"LOCALIZE_ME_FAILED": "Neeblas ricevi vian nunan lokon"
},
"SETTINGS": {
"MAP_DIVIDER": "Mapoj",
"ENABLE_GOOGLE_API": "Aktivigi la Google-API-servojn?",
"ENABLE_GOOGLE_API_HELP": "Ebligas afiŝi sur la <b>mapo pri membroj</b> kontojn kun adreso sed sen iu GPS-lokalizo.",
"GOOGLE_API_KEY": "Google-API-ŝlosilo",
"BTN_GOOGLE_API": "Ekhavi ŝlosilon",
"BTN_GOOGLE_API_WARNING": "Necesigas havi Google-konton",
"GOOGLE_API_KEY_PLACEHOLDER": "Ekzemple: AIzaqyAgszvWm0tM81x1sMK_ipDHBI7EowLqR7I"
},
"HELP": {
"TIP": {
"WOT": "Tiu ĉi mapo afiŝas <b>la profilojn kun loko</b>, ĉu ili rilatas al membro-kontoj aŭ ne.<br/><br/>Nur videblas la profiloj, kies kromaĵo &quot;aperi sur la mapo&quot; estis aktivigita.",
"WOT_BTN_LAYERS": "<b>Filtru ĉi tie la afiŝitajn datenojn</b>: membroj, aliĝoj atendantaj, simplaj monujoj, ktp.",
"WOT_BTN_SEARCH": "Vi povas <b>efektivigi serĉadon</b> laŭ nomo, publika ŝlosilo aŭ membro-pseŭdonimo."
}
}
}
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment