Commit f71b8f63 authored by Yves's avatar Yves

Update locale-eo-EO.json => 3 corrections lignes 50, 54 et 553

parent aa1d9c95
......@@ -47,11 +47,11 @@
"BTN_ASK_CERTIFICATION": "Peti atestaĵon",
"SUGGEST_CERTIFICATIONS_MODAL": {
"TITLE": "Sugesti atestadojn",
"HELP": "Selekti viajn sugestojn"
"HELP": "Elekti viajn sugestojn"
},
"ASK_CERTIFICATIONS_MODAL": {
"TITLE": "Peti atestaĵojn",
"HELP": "Selekti la ricevontojn"
"HELP": "Elekti la ricevontojn"
},
"SEARCH": {
"DIVIDER_PROFILE": "Kontoj",
......@@ -550,6 +550,6 @@
},
"ERROR": {
"ES_CONNECTION_ERROR": "Daten-nodo <b>{{server}}</b> neatingebla aŭ adreso nevalida.<br/><br/>Cesium daŭrigos funkcii, <b>sen la krom-programo Cesium+</b> (uzanto-profiloj, privataj mesaĝoj, mapoj kaj grafikoj)<br/><br/>Kontrolu vian ret-konekton, aŭ ŝanĝu daten-nodon ĉe la <a class=\"positive\" ng-click=\"doQuickFix('settings')\">parametroj de la krom-programo</a>.",
"ES_MAX_UPLOAD_BODY_SIZE": "La kvanto de datenoj sendotaj superas la limon fiksitan de la servilo.<br/>Bonvolu reprovi post, ekzemple, forigo de la fotoj."
"ES_MAX_UPLOAD_BODY_SIZE": "La kvanto de datenoj sendotaj superas la limon fiksitan de la servilo.<br/>Bonvolu reprovi post, ekzemple, forigo de fotoj."
}
}
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment