Public
Authored by tracynguyenonepiece

Chọn những loại trái cây giàu dinh dưỡng nhất để đắp mặt

Chọn những loại trái cây giàu dinh dưỡng nhất để đắp mặt
Việc sử dụng những công thức tự nhiên có nguồn gốc từ các loại trái cây để đắp mặt nạ giúp tăng cường độ ẩm, giúp da sáng và mịn màng. Tuy nhiên, nếu sử dụng quá thường xuyên sẽ dẫn đến rất nhiều tai hại như kích ứng, mẩn đỏ, bong da, bắt nắng làm sạm da.

7 thoi quen dang 'giet chet' lan da hinh anh 2
Sử dụng mặt nạ trái cây quá thường xuyên sẽ dẫn đến rất nhiều tai hại như kích ứng, mẩn đỏ, bong da, bắt nắng làm sạm da. Ảnh: Womens Topic
Khi sử dụng ngoài da, rất nhiều dưỡng chất không thể được hấp thu qua da do nhiều nguyên nhân khác nhau như kích thước phân tử quá lớn, pH môi trường không phù hợp cho thẩm thấu, nồng độ hoạt chất không đủ cao để phát huy tác dụng sinh học trên da. Tác dụng chủ yếu của việc đắp các loại mặt nạ trái cây là tẩy da chết, giúp da láng mịn, trắng sáng và ẩm mượt hơn.

Edited
80 Bytes
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment